Om Jetboat

Jetboat i Vindelälven

Vi åker Jetboat upp- & nedför Vindelälven, här finns dom bästa forsarna i Sverige och det är en av vårt lands Nationalälvar. Forsarna vi kör är lätta till medelsvåra.

Vi åker uppför forsen!

Vanligtvis paddlar man nedför forsarna i en älv. Med Jetboat åker man uppför och sedan nedför samma fors. När man åker nedströms följer man forsens egen hastighet och tack vare motordriften kommer man åt go´ bitarna.

Kraftfulla motorer

Uppströms krävs rå kraft och det har båtarna. Det är säkert och väldigt häftigt! Båtarna har två motorer dels för säkerheten men också för att bemästra forsarna, framförallt när man åker uppför. Den större båten har totalt 490 diesel hästar och den mindre 424. Tack vare vattenjetdrift och båtens konstruktion krävs det endast 20 cm:s vattendjup.