Säkerheten först!

Vi är licensierade av Sjöfartsverket att bedriva Forsränning. Det innebär bl a att våra båtar, utrustning samt förare uppfyller de krav som ställs på forsränning inom Sverige. Våra förare har många års erfarenhet av forsarna i Vindelälven.

ABSOLUT NYKTERHET GÄLLER PÅ SAMTLIGA TURER